مسابقات ملی فناوری و هوافضای
جام پایتخت طبیعت ایران

قبلا ثبت نام نموده ام

تلفن دبیرخانه : 07433231615
ایمیل : havafaza.kb@gmail.com

© پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد